Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych.
Jeśli się nie zgadzasz, możesz w swojej przeglądarce wyłączyć zgodę na ich przechowywanie.

Regulamin Ośrodka

 

REGULAMIN OŚRODKA
określa zachowanie i postępowanie na terenie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania.

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1.Na terenie Fundacji mogą przebywać tylko osoby wcześniej umówione.

 2.Zabrania się przebywania w stajni i na wybiegach bez zgody instruktora.

 3.W trakcie pobytu na terenie Fundacji dzieci muszą być pod opieką   rodziców/opiekunów- nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki i szkody   związane z ich niedopilnowaniem.

  4.Terapeuci /instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci tylko w trakcie trwania zajęć.

  5.   Zabrania się wchodzenia do koni, karmienia ich,              wyprowadzania itp. bez zgody instruktora.

  6.   O wyborze konia decyduje wyłącznie terapeuta/instruktor.

  7.   Należy zachować szczególną ostrożność w kontakcie z końmi        i innymi zwierzętami.

  8.   Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do starannego przygotowania się do jazdy : dopasowania     ochronnego nakrycia głowy, posiadania obuwia umożliwiającego bezpieczną jazdę oraz długich,   wygodnych spodni.

  9. Sprzęt jeździecki należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

  10. Zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w miejscu wyznaczonym przez instruktora.

  11.   Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na teren Fundacji bez uzgodnienia.

  12.  Na terenie stajni i w jej pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania wszelkich innych środków odurzających.

  13.   Od osób przebywających na terenie Fundacji wymaga się zachowania spokoju, ciszy oraz unikania sytuacji mogących mieć wpływ na płoszenie się koni.

   14.   Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw itp.odpowiadają rodzice.

 

 

ZAJĘCIA:

Zajęcia prowadzą wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Na zajęcia należy umawiać się osobiście lub telefonicznie (nr tel. 667 515 155, 508 591 851).

Zmiana terminu jest możliwa najpóźniej w przeddzień zaplanowanych zajęć .

Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany terminów z przyczyn niezależnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (do pobrania na stronie internetowej Fundacji):

Hipoterapia:

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do hipoterapii, pisemna zgoda rodziców oraz karta kwalifikacyjna na zajęcia hipoterapii.

Jazda konna: osoby niepełnoletnie –pisemna zgoda rodziców na zajęcia, osoby dorosłe –oświadczenie

Zalecane jest posiadanie polisy NNW dla uczestników zajęć indywidualnych oraz grupowych.

 

 

ZDJĘCIA I FILMY:
Robienie zdjęć i nagrywanie filmów wymaga zgody hipoterapeuty/instruktora oraz osób biorących udział

w zajęciach ( lub ich opiekunów).

Za pozostawione lub zagubione rzeczy osobiste na terenie Ośrodka Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE FUNDACJIFUNDACJA  STWORZENIA PANA SMOLENIA BARANÓWKO 21 62-050 MOSINA  KRS:0000290988

GBS/o.Mosina 92 9048 0007 0000 5412 2000 0001 SWIFT/IBAN: GBWCPLPP 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.